AtoomClub is Vernieuwen. Duurzame energie.

,,Energie in het ondernemen is belangrijk binnen de AtoomClubs. Onze gedachte is dat door het ontzorgen van onze member, zij nog meer gelegenheid hebben meer energie in hun bedrijf te kunnen stoppen. Dat bespaart energie. Ook letterlijk speelt energiebesparing bij ons een voorname rol. De komende 3 jaar gaan we onze AtoomClubs verder verduurzamen.”

Voor AtoomClub Utrecht zijn we voor de duurzame verwarming van het gebouw een samenwerking gestart met Greenvis, al sinds jaar en dag een trouwe member van AtoomClub Utrecht A2.  Greenvis adviseert op tal van vlakken met de inzet van alternatieve verwarmingsbronnen.  Voor Lage Weide zijn zij een initiatief gestart waarbij bedrijven op Lage Weide gebruik maken van elkaars restwarmte. Een samenwerking met Greenvis kon dan ook niet uitblijven.

Huurder Greenvis zet zich al jaren in voor groene energie. Als AtoomCLub willen wij die energie ook leveren aan jullie. Een samenwerking kon dan ook niet uitblijven. Vanaf Juni 2017 zal er gewerkt gaan worden met duurzame (rest) warmte.

Het huidige verwarmingssysteem in bijna alle kantoorgebouwen is gebaseerd op het verbranden van de fossiele brandstof aardgas. Wij hebben de ambitie haar energievoorziening te verduurzamen door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen via het gebruik van alternatieven. Wij zijn enthousiast over het project omdat het een bijdrage levert aan de verduurzaming van Lage Weide en aan de verbetering van de energieprestatie van de AtoomClub Utrecht. Van overheidswege is er een verplichting bij verhuurders opgelegd om in 2021 minimaal een zgn label C qua duurzaamheid te hebben. AtoomClub gaat door met name de inzet van restwarmte dit tijdig en eenvoudig halen.

 

Medio dit jaar weet Greenvis of er voldoende deelnemers zijn op Lage Weide voor dit initiatief.  In dat  geval hebben wij ons gecommitteerd om direct na de zomer   te investeren in deze nieuwe verwarmingsinstallatie.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *